informatii utile

Informaţii privind
Regulamentul concursului „Panasonic Jaguar Racing Formuła E
 
Detalii generale
 
 • Concursul se desfășoară sub denumirea "Panasonic Jaguar Racing Formula E" ;
 • Concursul se desfășoară pe teritoriul Republicii Polone - prin intermediul site-ului web www.panasonic-race.pl, iar achiziționarea unui produs Panasonic poate fi efectuată pe teritoriul Republicii Polone, al României, Ungariei și Bulgariei.
 • Concursul se desfasoară ȋn perioada 01 - 29.03.2018;
 • Premiile se eliberează până la 25.05.2018;
 • Pot participa la concurs numai persoanele care au achiziţionat ȋn perioada 01-29.03.2018;
 • În cadrul Concursului, Participantul poate concura pentru câștigarea Premiilor Principale sau Premiilor Adiționale.
 
Condiţii de participare la Concurs
 
 • La Concurs pot participa numai persoanele fizice adulte (18 ani împliniți);
 • La Concurs nu pot participa membrii conducerii sau angajații Organizatorului sau ai lui Panasonic, nici persoanele care colaborează cu Organizatorul pe baza acordurilor de drept civil. La Concurs nu pot participa, de asemenea, membrii apropiați ai familiilor persoanelor menționate mai sus.
 • Produsele marca Panasonic - a căror cumpărare condiționează concurarea pentru Premii Principale sunt prezentate în Anexa 1 a prezentului Regulament
 • Aceste produse pot fi achizitionate in oricare din magazinele online sau cele tradiționale autorizate, care își desfășoară activitatea în Republica Polonă, România, Bulgaria și Ungaria.
 • Lista magazinelor autorizațe ai Beneficiarului constituie anexa nr.2 al prezentului Regulament.
 • Achiziționarea a mai mult de un Produs nu dă dreptul Participantului de a concura din nou pentru Premiul Principal și de a adera din nou la Tema de Concurs.
 • Pentru a participa la Concurs trebuie :
  1. să accepte Regulamentul Concursului;
  2. dacă Participantul dorește să concureze pentru Premiile Principale:
   1. să achiziționeze cel puțin un (1) Produs în perioada și în magazinele indicate
   2. să păstreze originalul bonului fiscal sau altui document care să confirme cumpărarea Produsului,
  3. să se înscrie la Concurs până la orele 23:59:59 în ziua de 29.03.2018  în modul următor:
   1. completarea formularului de înscriere, disponibil la adresa: www.panasonic-race.pl  Formularul de înscriere conține următoarele elemente: prenume și nume, adresa de e-mail,
   2. acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participantului în scopurile legate de Concurs,
   3. bifarea online în cadrul formularului de înscriere a declarației care să confirme că Participantul este major și nu aparține categoriei de persoane, care nu pot participa la Concurs, astfel cum sunt ele definite în §2 alin.2 al Regulamentului,
   4. bifarea online în cadrul formularului de înscriere a declarației despre familiarizarea cu conținutul Regulamentului și angajamentul de a respecta regulile Concursului, prevăzute în Regulament,
   5. exprimarea acordului pentru publicarea prenumelui și numelui Participantului pe site-ul www. www.panasonic-race.pl  – în cazul obținerii Premiului,
   6. realizarea Temei de Concurs prin intermediul aplicației de concurs, disponibilă pe site-ul www.panasonic-race.pl.
 
 • Este interzisă trimiterea de Înscrieri, inclusiv orice imagini, care conțin vulgarități, cuvinte în general considerate jignitoare.
 • Înainte de ridicarea premiului, Participantul este obligat să transmită Organizatorului dovada (bon fiscal sau factura, lizibile ) achiziționării Produsului care i-a dat dreptul de a efectua Înscrierea premiată.
 
Tema concursului
 
 • Este aceeași pentru toți participanții, indiferent de tipul de Premiu pe care l-a ales Participantul. Participantul alege tipul Premiului pentru care va concura în competiție - în momentul începerii Temei de Concurs.
 • Tema constă în găsirea de către Participant, pe site-ul Concursului, și anume: www.panasonic-race.pl - pe pista de Formula E, amplasată acolo -  a unor elemente ascunse, adică: toate cele cinci produse Panasonic - în cel mai scurt timp posibil. Pe pista de Formula E sunt ascunse produsele: Camera foto, căști audio, TV, Blu-Ray, Sistem Home Cinema. Participantul descoperă produsele ascunse făcând clic pe produsul ascuns pe pista de Formula E.
 • Timpul de efectuare a Temei de Concurs se va calcula de la momentul clic-ului pe START până când toate cele cinci produse Panasonic, ascunse pe pista Formulei E, au fost găsite sau până când Participantul a oprit timpul. Timpul se calculează utilizând cronometrul amplasat lângă pista de Formula E.
 • Participantul poate să nu găsească toate cele cinci produse Panasonic și să oprească timpul, renunțând la alte căutări - atunci nu este inclus în Clasament.
 • Fiecare Participant poate aborda  Tema de Concurs de două ori - în categoria Participantului care concurează pentru Premiile Principale și de două ori - în categoria Participantului care concurează pentru Premiile Adiționale.
 • În Clasamentul Participanților se va înregistra doar cel mai scurt timp consumat de Participant pentru executarea Temei de Concurs. Timpul mai lung - obținut de Participant, este înregistrat - însă este respins automat de sistem și nu este inclus în Clasament.
 • Clasamentul Participanților este întocmit pe baza timpului obținut de fiecare Participant  in care acesta va depista toate produsele Panasonic, ascunse pe pista de Formula E. Clasamentul va include Participantii,  începând cu cea mai rapida rezolvare a Temei de Concurs. Pozițiile Participanților care concurează pentru Premiile Principale, vor fi marcate în Clasament cu simbolul "FE", pozițiile în Clasament fără simbolul "FE" se referă la Participanții care au luat startul la categoria Participantului care concurează pentru Premii Adiționale.
 • Clasamentul Participanților care concurează  pentru Premiile Principale - va lua în considerare numai timpurile obținute de acei Participanți care au cumpărat Produsul și care concurează pentru  Premiul Principal.
 • Competiția Participanților care concurează pentru Premiile Adiționale - va ține seama și de timpurile obținute de Participanții  care nu au cumpărat Produsul și care concurează pentru Premiile Adiționale.
 • Participantul care a achiziționat Produsul, poate primi doar un singur Premiu în Concurs. În cazul în care Participantul care a cumpărat Produsul, a câștigat Premiul Principal, el nu va mai avea dreptul să primească  Premiul Adițional,  în ciuda timpului realizat  la Tema de  Concurs și a clasării printre primele 25 de locuri în Clasamentul categoriei Concursului pentru Premiul Adițional.
 
Selectartea cȃștigătorilor
 
 • Selectarea câștigătorilor Premiilor Principale și a Premilor Adiționale - prevăzute în Concurs, se va face de către comisia de concurs
 • Selectarea câștigătorilor de Premii Principale și Premii Adiționale va fi efectuată de către Comisie până la data de 3 aprilie 2018.
 
Premii și eliberarea lor
 
 • În Concurs sunt prevăzute Premii Principale pentru ocuparea primelor 11 locuri în Clasamentul Participanților, care au efectuat achiziția Produsului și au concurat pentru Premiul Principal;
a) Locul I: două bilete pentru cursa de Formula E Pass ePrix Berlin, cazare ȋn spaţiile de cazare alese de organizator (pentru două persone) ȋmpreună cu bilete de avion spre Berlin și ȋntors la un aeroport internaţional situat cel mai aproape de locul de resedinţă al cȃstigătorului (aeroportul din care acesta pleacă la eveniment);
b) Locul II: două bilete Pass ePrix Paris, cazare ȋn spaţiile de cazare alese de organizator (pentru două personae) ȋmpreună cu bilete de avion spre Paris și ȋntors la un aeroport internaţional situate cel mai aproape de locul de resedinţă al cȃstigătorului (aeroportul din care acesta pleacă la eveniment);
 1.  
 2.  
e) Locul V: camera foto DC-GX800KEG - pentru ocuparea locului cinci în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
f) Locul VI: un set de sonorizare (SC-BTT505EG-S) - pentru ocuparea locului șase în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
g) Locul VII: playerul Blue-ray (DMP-UB300EG) - pentru ocuparea locului șapte în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
h) Locul VIII: un set de sonorizare (SC-BTT465EG9) - pentru ocuparea locului opt în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
i) Locul IX: aparat de ras pentru bărbați (ES-ST3NK803) - pentru ocuparea locului nouă în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
 1. - pentru ocuparea locului zece în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale;
k) Locul XI: căști audio (RP-BDT10) - pentru ocuparea locului unsprezece în Clasamentul Participanților care concurează pentru Premiile Principale.
 
 • Premii Adiționale: căștile audio (RP-HT161E-K - vor fi acordate celor 25 de Participanți care concurează pentru Premiile Adiționale, atât celor care au cumpărat, cât și celor care nu au cumpărat Produsul, care vor ocupa cele mai bune locuri în competiția din această categorie.
 • Premiile vor fi eliberate în conformitate cu prevederile legilor fiscale poloneze.
 • Participantul - care are reședința în afara Poloniei (în continuare: "Nerezident") - recunoaște că Premiile prevăzute de prezentul Regulament - îi vor fi eliberate luând în considerare regulile fiscale privind realizarea și impozitarea veniturilor obținute de cetățenii străini  pe teritoriul Republicii Polone (deoarece concursul este înregistrat pe teritoriul acestei țări). Înainte de eliberarea Premiului, Participantul - Nerezident - va fi rugat să prezinte certificatul de rezidență fiscală sau să furnizeze alte documente și date - care ar putea fi necesare pentru eliberarea Premiului datorită statutului de Nerezident.  Participantul - care are reședință în afara Poloniei - Nerezident - recunoaște și este de acord că suma premiului adițional în numerar poate să nu-i fie plătită, ci este destinată pentru plata  impozitului de către Organizator - dacă acest lucru va fi justificat de statutul fiscal al Nerezidentului.
 • Câștigătorul nu are dreptul să-și transfere pretenții pentru eliberarea premiului unei terțe părți.
 • Rezultatele concursului vor fi anunțate până la data de 04.04.2018 pe site-ul www.panasonic-race.pl.
 • Nu mai târziu de 06.04.2018, câștigătorii vor fi anunțați de către Organizator despre acordarea premiilor prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail indicată de Participant.
 • Câștigătorii vor fi rugați să transmită adresa printr-un mesaj de e-mail, pentru ca Organizatorul să poată trimite premiul acordat, în termen de 7 zile de la data primirii confirmării câștigului de la Organizator.
 • Caștigătorii Premiilor Principale - vor fi rugați să facă dovada de cumpărare a Produsului
 • Condiția de a primi Premiul este transmiterea de către câștigătorul Concursului a adresei de corespondență și acordarea consimțâmăntului pentru prelucrarea acesteia în scopul Concursului.
 • Termenul limită pentru eliberarea tuturor premiilor este 25.05.2018.
 • Premiile care nu se eliberează din motive independente de Organizator, rămân la dispoziția sa.
 • La ridicarea (eliberarea) Premiilor, Participantul este obligat să confirme în scris primirea premiului în Concurs pe un document prezentat de persoana care livrează/eliberează Premiul
 • Toate sumele de bani sunt plătite Nerezidenților - prin transfer într-un cont bancar - în echivalent EUR la cursul de schimb mediu publicat de Banca Națională a Poloniei în ziua precedentă transferului de către Organizator. Sumele cadou de pe cardurile, menționate în prezentul paragraf la alin. 1 punct 1.1 lit. a) și b) de mai sus - vor fi transferate către Nerezidenți în echivalentul EUR la cursul de schimb mediu publicat de Banca Națională a Poloniei la data cumpărării lor de către Organizator.
 
RECLAMAȚII
 
 • Toate reclamațiile privind Concursul trebuie anunțate de Participant în scris la adresa sediului Organizatorului sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: konkursy@vacaloca.pl. Fiecare Participant are dreptul de a depune o plângere legată de Concurs începând cu ziua desfășurării Concursului (de la 01.03.2018) până la data de 30.06.2018 (data ștampilei poștale sau data corespondenței electronice este decisivă).
 • Fiecare reclamație trebuie să conțină: numele, prenumele, adresa persoanei care a depus reclamația, numărul de telefon și adresa de e-mail, care să permită contactul cu persoana care depune plângerea, precum și o descriere detaliată și motivul reclamației.
 • Examinarea plângerii și trimiterea unei notificări către Participant cu privire la decizia Organizatorului prin scrisoare recomandată expediată la adresa indicată în reclamație, are loc în decurs de 7 zile de la data primirii reclamației, dar nu mai târziu de data de 14.07.2018. Organizatorul, examinând reclamațiile, se conformează dispozițiilor prezentului Regulament.
 • Indiferent de procedura de reclamație, Participantul la Concurs are dreptul de a-și revendica drepturile prin proceduri judiciare în fața instanțelor comune.
 
DATE PERSONALE
 
 • Datele cu caracter personal ale Participantului sunt prelucrate numai în cadrul și în scopul Concursului, în conformitate cu Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal (M.O. din 2016, poz. 922).
 • Fiecare Participant are dreptul de acces la datele sale personale și de a le corecta sau modifica, precum și de a solicita eliminarea acestora.
 • Participarea la Concurs, furnizând astfel date personale necesare în acest scop, este voluntară. Comunicarea datelor cu caracter personal este totuși o condiție pentru participarea la Concurs.
 
CERINȚE TEHNICE, RISCURI LEGATE DE UTILIZAREA REȚELEI INTERNET
 
 • Să dispuneți de un computer personal sau un alt dispozitiv compatibil; să aveți acces la Internet; să aveți un cont de e-mail; să aveți acces la site-urile web, să aveți un browser web configurat în mod corect;
 • Neîndeplinirea de către Participant a cerințelor tehnice menționate mai sus (în special, o configurație diferită sau incompletă de software sau hardware) poate duce la incapacitatea de a utiliza serviciile în cauză.
 
PREVEDERI FINALE
 
 • Participantul poate renunța în orice moment la participarea la Concurs prin trimiterea unui Formular de Renunțare  completat, disponibil pe site-ul web al Concursului,  la adresa www.panasonic-race.pl.
 • Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Regulament, Participantul poate comunica cu Organizatorul pe cale electronică prin intermediul site-ului Programului la adresa www.panasonic-race.pl sau pe adresa de e-mail info@panasonic-race.pl.
 • Organizatorul informează că Concursul nu este sponsorizat în niciun fel, sau susținut de Facebook sau asociat cu acesta. Datele transmise de Participant sunt furnizate Organizatorului, și nu domeniului Facebook.
 • Organizatorul declară că concursul nu este o loterie în sensul prevederilor Legii din 19 noiembrie 2009 privind jocurile de noroc (M.O. din 2016, poz. 471). Concursul constituie o promisiune publică în sensul art. 919-921 din Codul civil.
 • În problemele care nu intră sub incidența Regulamentului, se aplică dispozițiile legislației poloneze, aplicabile în mod general.
 • Orice litigii care decurg din îndeplinirea obligațiilor legate de Concurs,  vor fi soluționate de o instanță comună competentă.
 • Regulamentul a fost întocmit  în versiunea poloneză și a fost tradus în limbile maghiară, română și bulgară.
Anexa nr. 1 - Lista comercianților cu amănuntul autorizați Panasonic
Anexa nr. 2 - Lista produselor care participă la promoție
 
Vezi regulament concurs AICI

 https://www.panasonic-race.pl/files/regulamin_ro.